แอพ Ookbee ปฏิวัติการอ่าน แปลงธุรกิจนิตยสารจากสิ่งพิมพ์สู่ดิจิตอล

ฤดูหนาวผ่านไป ลมร้อนกำลังพัดผ่านมา ฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจสื่อ ก็เช่นเดียวกัน ปี 2559 สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารชื่อดังหลายเล่ม พลอยแกมเพชร สกุลไทย ฯลฯ ทยอยกันปิดตัวไม่สามารถทนทานกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้อ่านได้

กู้ทำไม? หากสร้างเองได้! มหัศจรรย์แห่งการทบต้นและพลังทวีของเงิน 1 บาท : อาจารย์ ดร. แอน สมนัฎฐา ภาควิหก

เงินทองมีเหลือเฟือ มหัศจรรย์แห่งการทบต้นและพลังทวีของเงิน 1 บาท สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง ครอบครัว องค์การ ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างง่ายๆ สบายๆ เรามามั่งคั่งเพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติกันดีกว่า ลุย!

อ่านงบการเงินง่ายๆ แค่ต้นไม้หนึ่งต้น : อาจารย์ ดร. แอน สมนัฎฐา ภาควิหก

อาจารย์ ดร.แอน สมนัฎฐา ภาควิหก มาบอกเคล็ดลับการอ่านงบการเงินง่ายๆ ผ่านแนวคิดต้นไม้หนึ่งต้น ที่จะช่วยให้ปัจเจกชน SMEs Start up และ นักบริหาร ผู้บริหารได้รู้จักเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

จับประเด็นเล่นหุ้น ทำเงินให้งอกเงย “หุ้น After U Disruptive อุตสาหกรรมขนมของไทย”

ร้านขนมหวาน After U ถือเป็น Disruptive อุตสาหกรรมขนมของไทย ทำไมคนจึงสนใจที่จะเข้าไปกินขนมหวานรูปแบบใหม่กันมากมาย?

ทำไม? : อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

ในรอบหลายปีมานี้ คนที่จะทำธุรกิจ หรือแม้แต่คนที่ได้ทำธุรกิจไปแล้ว แต่อยากจะตรวจสอบแนวคิดธุรกิจว่ามันถูกต้องอยู่หรือไม่ มักจะถูกเรียกร้องให้ทำแบบประเมินที่รู้จักกันในชื่อ “Business Model Canvas” หรือ BMC เป็นการตรวจสององค์ประกอบ 9 องค์ประกอบสำคัญ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด

รัก (บริษัท) แล้วยังไง : อ.สุขุม นวลสกุล

สมัยผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยผมมีแฟนเป็นนักศึกษาด้วยกัน ผมเป็นคนปักษ์ใต้ซึ่งก็ต้องชื่นชมอาหารใต้เป็นธรรมดา แต่แฟนผมเป็นลูกครึ่งคือครึ่งจีนครึ่งไทยที่ชอบรับประทานอาหารจีน แน่นอนครับเวลาพาเธอไปกินโน้นกินนี่ผมมักชวนเธอเข้าร้านอาหารจีน

5 วิธีคิดของสุดยอด CEO ระดับโลก : ดร.พยัต วุฒิรงค์

คนอื่นพอเจอคำถามแบบที่ผมถามแล้วอาจคิดว่ามันคือปัญหา แต่เค้าคิดว่ามันทำให้เค้าเอาสิ่งที่ถามไปพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้นและเหมาะกับคนไทยมากที่สุด เพราะผมรู้จักคนไทยและองค์กรไทยดีกว่าเค้า

CG การกำกับดูแลกิจการที่ดี : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

บริษัทจดทะเบียนฯที่มีกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ CG จะมีโครงสร้างและกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อนาคตของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

เกือบ 30 ปีนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุด การเปิดเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แผ่ขยายและขยายวงในอัตราเร่งทั่วทุกภูมิภาค

1 2 3 37

Copyright © 2017 Columnist. All rights reserved.