ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มนุษย์กับการปฏิวัติเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

การสื่อสารจะออกมาในรูปของการพูดคุยและการซุบซิบนินทา (gossip) ผลจากการพูดคุยและการซุบซิบนินทานั้นด้านหนึ่งนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องของการกิน เช่น บางคนบอกว่าสิ่งนั้นอร่อย สิ่งนี้อร่อย สัตว์นั้นกินได้ พืชชนิดนี้กินไม่ได้ เป็นต้น

สงครามราคาของพิซซ่า แบรนด์สีเขียว VS สีแดง : ภาวนา อรัญญิก

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้ง 2 ราย ต่างนำแคมเปญการตลาดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาใช้ในการแข่งขันทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อาทิ กลยุทธ์ซื้อ 1 แถม 1 , ลดราคาเมื่อซื้อครบตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ ฯลฯ มาใช้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เสมอ

4 คำถามที่ต้องตอบเพื่อก้าวกระโดดจากสิ่งที่ผ่านมา : ดร.พยัต วุฒิรงค์

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม องค์กรไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงสิ้นปี เราสามารถทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆ ครึ่งปี ทุกๆ ไตรมาส หรือทุกๆ เดือนได้ขึ้นกับความต้องการขององค์กรและความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

The Entrepreneur ว่าด้วยเรื่อง “ผู้ประกอบการ” โดย ดร.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

แม้เป็นลูกจ้าง แต่กล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้นทั้ง “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” (นี่ก็แตกต่างกันอีก “ประสิทธิภาพ : Efficiency” กับ “ประสิทธิผล : Effectiveness”..แต่ไว้ค่อยว่ากล่าวกันในโอกาสต่อไปครับ) กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ความมุ่งมั่น โดย อ.สุขุม  นวลสกุล

แต่นั่นแหละครับ ใครที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ย่อมเป็นคนที่ได้รับการสรรเสริญหรือยกย่อง ถ้าเป็นพนักงานของบริษัทก็ต้องนับเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ควรแก่การบรรจุเข้าเป็นพนักงานหรือมอบหมายให้ทำงาน

บริการ 4.0 (Service 4.0) : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

การแข่งขันด้านบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ให้บริการเท่านั้น การสร้างนวัตกรรมการบริการ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมที่เชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า พรมแดนหรือพื้นที่บริการหมดความหมายไป การเข้าถึงบริการมุ่งสู่การให้บริการแบบทุกที่ทุกเวลา (Omni Service) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกลางวันกลางคืน

บูรพา-อาคเนย์ อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า EV สมรภูมิช่วงชิงอนาคต โดย บัณรส บัวคลี่

อุตสาหกรรมรถยนต์ ก็เป็นหนึ่งในบรรดาการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งหลาย รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์จากเบนซิน/ดีเซลในปัจจุบันอาจจะเป็นรถรุ่นท้ายๆ ของยุคสมัยแล้ว เพราะมันเริ่มมีรถยนต์ยุคใหม่จากพลังงานไฟฟ้า/แบตเตอรี่ หรือ EV- electric vehicle ที่เริ่มเข้ามาแทรกอยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว

1 2 3 43