ความมุ่งมั่น โดย อ.สุขุม  นวลสกุล

แต่นั่นแหละครับ ใครที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ย่อมเป็นคนที่ได้รับการสรรเสริญหรือยกย่อง ถ้าเป็นพนักงานของบริษัทก็ต้องนับเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ควรแก่การบรรจุเข้าเป็นพนักงานหรือมอบหมายให้ทำงาน

บริการ 4.0 (Service 4.0) : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

การแข่งขันด้านบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ให้บริการเท่านั้น การสร้างนวัตกรรมการบริการ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมที่เชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า พรมแดนหรือพื้นที่บริการหมดความหมายไป การเข้าถึงบริการมุ่งสู่การให้บริการแบบทุกที่ทุกเวลา (Omni Service) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกลางวันกลางคืน

บูรพา-อาคเนย์ อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า EV สมรภูมิช่วงชิงอนาคต โดย บัณรส บัวคลี่

อุตสาหกรรมรถยนต์ ก็เป็นหนึ่งในบรรดาการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งหลาย รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์จากเบนซิน/ดีเซลในปัจจุบันอาจจะเป็นรถรุ่นท้ายๆ ของยุคสมัยแล้ว เพราะมันเริ่มมีรถยนต์ยุคใหม่จากพลังงานไฟฟ้า/แบตเตอรี่ หรือ EV- electric vehicle ที่เริ่มเข้ามาแทรกอยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว