“Positioning ในใจสิ่งที่คนทำธุรกิจต้องใส่ใจ”

ทันทีที่แนวความคิดเรื่อง Positioning ของ Jack Trout และ AI Ries เปิดตัววงการตลาดและวงการโฆษณาระดับโลกก็ต้องหันมาให้ความสนใจการสร้างจุดยืน และการวางตำแหน่งในใจของผู้บริโภค

“เมื่อผู้บริโภคเป็นใหญ่ และลูกค้าคือพระราชา”

Marketing Management ตำราการบริหารการตลาดที่พลิกโฉมวงการศึกษา และวงการตลาด เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการคิดเรื่อง “ลูกค้า” มีความสำคัญกว่าสินค้า, ราคา, การจัดจำหน่าย และการโฆษณาส่งเสริมการขาย

Hard Sell หรือ Brand Image สัดส่วนที่ SMEs ต้องใช้ให้เป็น

ในปัจจุบันการขายของแบบ Hard Sell ก็ยังมีการใช้งานกันอยู่แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบที่เนียนขึ้น เช่นกับกับการขายของแบบเน้นการสร้าง Brand Image ก็เป็นเรื่องที่นิยมมากขึ้น

1 2