MD ไม่ใช่คำตอบ ครีเอทีฟโฆษณาไม่ตรงเป้าหมาย สู่วิถีชาวไร่ออแกนิกไฮโซ “จอน นอน ไร่”

การตลาดในแบบของผม คือ ฟาร์มมิ่ง (Farming) + มาร์เก็ตติ้ง (Marketing) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในหลวงของเราท่านทรงสอนเราเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียง ผมทำ เท่าที่ผมควบคุมมันได้ ถ้าเราควบคุมไม่ได้ เราจะขยายต่อไม่ได้

เมื่อเพื่อนเก่า… กลับมา (เขย่า) ตลาดโคล่า : นัญญรัตน์ นิยมพงษ์

…..ย้อนเวลาไปเมื่อประมาณยุคแฟนฉัน หรือช่วงอายุ 25-35 หากใครยังจำเครื่องดื่มอัดลมในขวดแก้ว ขนาดเหมาะมือ ราคาสบายกระเป๋า (ประมาณ 3 บาท) ดื่มเย็นๆ ชื่นใจที่เราเรียกติดปากกันว่า “อาร์ซี”

สิ่งที่ต้องทำก่อนไปลงทุน ในสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : กองบรรณาธิการ SMART SME

การลงทุนในเมียนมา ต่ออาศัยการลงพื้นที่บ่อย ๆ ของผู้ประกอบการ ร่วมถึงการสำรวจวิถีพื้นเมืองของชาวเมียนมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ต้องไม่ลืมการศึกษากฎหมาย และภาษี และหาคู่ค้าเป็นชาวเมียนมาเอาไว้ด้วย

สถานการณ์ข้าวไทยในอเมริกายังคงขยายตัวได้ดี : กองบรรณาธิการ SMART SME

ในปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการส่งออกข้าวมีมูลค่าสูงถึง 1,992.28 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าข้าวไปยังสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นรายใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของการนำเข้าข้าวทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวห

10 แฟชั่นสี ที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมใบปี 2559 : กองบรรณาธิการ SMART SME

ในการออกแบบสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ออกแบบแล้วต้องมีความโดดเด่น เพราะสิ่งที่เรากำลังจะสวมใส่นั้นจะสะท้อนถึงบุคลิกของตัวเราเอง ดังนั้นการเลือกสีก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตจะต้องมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า นักออกแบบจึงต้องเลือกสีในแต่ละฤดูกาล

แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของกลุ่มคนรุ่นใหม่ : กองบรรณาธิการ SMART SME

ยุคปัจจุบัน กาแฟถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความสำคัญต่อการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มที่ประชาชนทั่วโลกนิยมบริโภคในชีวิตประจำวันและมีมูลค่าการค้าขายสูงเป็นอันดับที่สองของโลก และปัจจุบันอุตสาหกรรมกาแฟก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการบริโภคยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เวียดนามม้ามืดคู่แข่งการส่งออกไทย : กองบรรณาธิการ SMART SME

เวียดนามถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกของไทย แต่หากเวียดนามสามารถขยายการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 20% ต่อปี ขณะการส่งออกของไทยขยายตัวอยู่ที่ 10%

วิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเวียดนาม : กองบรรณาธิการ SMART SME

เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีประชากรจำนวนมากกว่า 90 ล้านคน ผลิตภัณฑ์ (GDP) มีมูลค่าที่ 184 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนในปี 2558 รายได้ต่อหัวเฉลี่ย 2,028 เหรียญสหรัฐฯต่อปี ส่วนของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ชาวเวียดนามม

ทำอย่างไรให้ธุรกิจ SMEs เติบโต : รัญชนา รัชตะนาวิน

SMEs มีประเด็นที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หาก SMEs ยังไม่ปรับเปลี่ยนตนเอง ไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากสิ่งเดิมๆ ที่ตนเองคุ้นเคยหรือเคยชินแล้ว ธุรกิจของ SMEs จะมียอดขายก้าวกระโดดได้อย่างไร ลองสำรวจธุรกิจและตนเองจากประเด็นดังต่อไปนี้

SMEs มีตัวช่วยทางการเงิน : รัญชนา รัชตะนาวิน

โค้งสุดท้ายจากการช่วยเหลือทางภาครัฐ อนุมัติโครงการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเพียงพอต่อการลงทุน โดยมีมาตราการสำคัญหลัก คือ (1) มาตรการด้านการเงิน และ (2) มาตรการด้านภาษี

1 2 3 5