Startup Corner ตอนที่ 13 : 6 การบ้านที่ต้องทำก่อนการระดมทุน ตอนที่ 3/3

มาถึงการบ้านชิ้นสุดท้าย เมื่อเราได้เตรียมวัสดุการนำเสนอไว้พร้อมแล้ว สิ่งสุดท้ายที่สำคัญมาก สำคัญแบบว่าถ้า Slide ดับไปแล้วคุณยังทำสิ่งนี้ได้ คุณก็สามารถไปต่อได้เช่นกันนั้นก็คือการฝึก Pitch นั้นเองครับ

Startup Corner ตอนที่ 12 : 6 การบ้านที่ต้องทำก่อนการระดมทุน ตอนที่ 2/3

ในตอนที่แล้วเราว่าถึงการบ้านสองสิ่งที่ต้องทำก่อนการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาด สินค้า และความคิดของลูกค้า รวมไปถึงการวาง concept ให้เข้าใจง่ายในการ pitching ของ Startup ที่เรากำลังจะทำ วันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องวิธีการ presentation ว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ซึ่งจะเป็นการบ้านชิ้นที่สาม สี่ และ ห้านั้นเอง

Startup Corner ตอนที่ 11 : 6 การบ้านที่ต้องทำก่อนการระดมทุน ตอนที่ 1/3

วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องการทำแผนสำหรับการระดมทุน หรือ Raise Fund กันนะครับ มีหลายท่านเข้ามาคุยกับผมในเพจที่ผมทำไว้ในหลาย ๆ เรื่องเช่น เรื่องการทำ Startup ให้หาเงินได้ เรื่องการทำวิจัยตัวสินค้าที่กำลังจะเริ่ม แต่มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่เป็นหัวข้อยอดฮิตติดชาร์ทของปี 2016 เลยก็คือ เรื่องหาแหล่งเงินทุน

Startup Corner ตอนที่ 10 Business Canvas เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับจอมโปรเจ็ค

ในการทำธุรกิจทุก ๆ อย่างนั้นก่อนเริ่มจะต้องมีการวิเคราะห์ตลาดอย่างเป็นเหตุเป็นผลก่อนทั้งนั้นเช่นเดียวกันการเป็น startup เองจะมีการวิเคราะห์แผนธุรกิจชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Business Model Canvas

Startup Corner : วิธีการตั้งคำถามสำหรับการ Validate ความต้องการของตลาด โดยพงศ์พีระ ชวาลาธวัช

เมื่อตอนที่แล้วเราคุยกันไปในเรื่องของวิธีการวิเคราะห์ไอเดียต่าง ๆ ที่เราคิดได้ ปกติแล้วผมจะแบ่งวิธีทดสอบไอเดียเป็นสามส่วน ซึ่งวันนี้จะว่าในส่วนที่สาม ว่าแล้วเรามาสรุปวิธีวิเคราะห์ทั้งสามแบบกันก่อน