4 P หลบไป การตลาดยุคใหม่ต้อง “P2C” : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ธุรกิจสตาร์ทอัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคสตาร์ทอัพคือทำธุรกิจผ่านเทคโนโลยีมักออกมาในรูปแบบของการแก้ปัญหาน่าปวดหัวของลูกค้า เช่นอูเบอร์แท็กซี่ แกร็บแท็กซี่ การจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบิน แนะนำร้านอาหารจองคิวร้านอาหาร การสมัครการเคลมประกันภัย ฯลฯ เป็นโอกาสให้เกิดธุรกิจหรือบริการที่ตรงใจตรงตามความต้องการของลูกค้าอีกมากมาย

บริการ 4.0 (Service 4.0) : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

การแข่งขันด้านบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ให้บริการเท่านั้น การสร้างนวัตกรรมการบริการ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมที่เชื่อมต่อเข้าถึงลูกค้า พรมแดนหรือพื้นที่บริการหมดความหมายไป การเข้าถึงบริการมุ่งสู่การให้บริการแบบทุกที่ทุกเวลา (Omni Service) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกลางวันกลางคืน

เราเอาชนะการแข่งขัน ไม่ใช่การเอาชนะคุณ (ลูกค้า) : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจบริการที่มีการแข่งขันเข้มข้นรุนแรงช่วงชิงลูกค้าผู้ใช้บริการในหลายรูปแบบ ทั้งแบบการบินต้นทุนต่ำ การบินแบบมาตรฐาน การบินแบบพรีเมียม มีทางเลือกสำหรับลูกค้ามากมาย กุญแจห่งความสำเร็จคือลูกค้า ต้องให้ความสำคัญลูกค้าเป็นอันดับแรก

CG การกำกับดูแลกิจการที่ดี : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

บริษัทจดทะเบียนฯที่มีกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ CG จะมีโครงสร้างและกระบวนการสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มีลูกเพื่อชาติ : เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

เป็นที่รับรู้กันว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่20% อันเนื่องมาจากคนไทยอายุยืนขึ้น อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยในปี 2505 อยู่ที่ 57 ปี ต่อมาอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 75 ปี คาดการณ์อีกไม่กี่ปีจากนี้ไปสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น25% ขณะเดียวกันอัตราการเกิดใหม่ของประชากรกลับลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง

พร้อม หรือไม่? ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) : เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ประเทศไทย 3.0 เริ่มเมื่อคำขวัญประเทศไทยเพิ่มเติมเป็น “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในอ่าวมีก๊าซ” เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วที่ประเทศไทยเราขุดเจอก๊าซธรรมชาติปริมาณมากในอ่าวไทยพร้อมประกาศเข้าสู่ยุค “โชติช่วงชัชวาล”

2 ช่องทางที่จะนำไปสู่ การตลาดยุค 4.0 : อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (New Marketing Channels)แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญคือ ช่องทางออนไลน์(Online Channels) ซึ่งเป็นช่องทางสมัยใหม่ยุคดิจิตอล และ ช่องทางออฟไลน์(Offline Channels) ซึ่งเป็นช่องทางดั้งเดิมที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ไทย : ดร. ฐาปนา บุญหล้า

เรื่องของระบบการขนส่งหรือโลจิสติกส์กำลังเป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนาประเทศ ยิ่งเปิดเป็น AEC ขึ้นมาไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง การพัฒนาโลจิสติกส์ย่ิงทวีความสำคัญ

สืบสานพระราชปณิธาน ร.๕ พาประเทศก้าวพ้นความล้าหลัง สู่ยุครุ่งเรืองด้าน Logistics : ฐาปนา บุญหล้า

ประเทศไทยโชคดี ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศ ตัดสินพระทัยให้พัฒนาระบบรถไฟตรงตามแบบแผนของเยอรมันทุกประการ เป็น Positive Selection จนไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศแรกในเอเชีย และเป็นประเทศที่ 6 ของโลกที่ใช้ทางรถไฟมาตรฐานขนาด ๑.๔๓๕ เมตร

1 2 3 5