MD ไม่ใช่คำตอบ ครีเอทีฟโฆษณาไม่ตรงเป้าหมาย สู่วิถีชาวไร่ออแกนิกไฮโซ “จอน นอน ไร่”

การตลาดในแบบของผม คือ ฟาร์มมิ่ง (Farming) + มาร์เก็ตติ้ง (Marketing) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในหลวงของเราท่านทรงสอนเราเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว นั่นคือเศรษฐกิจพอเพียง ผมทำ เท่าที่ผมควบคุมมันได้ ถ้าเราควบคุมไม่ได้ เราจะขยายต่อไม่ได้

เมื่อเพื่อนเก่า… กลับมา (เขย่า) ตลาดโคล่า : นัญญรัตน์ นิยมพงษ์

…..ย้อนเวลาไปเมื่อประมาณยุคแฟนฉัน หรือช่วงอายุ 25-35 หากใครยังจำเครื่องดื่มอัดลมในขวดแก้ว ขนาดเหมาะมือ ราคาสบายกระเป๋า (ประมาณ 3 บาท) ดื่มเย็นๆ ชื่นใจที่เราเรียกติดปากกันว่า “อาร์ซี”